wp10发动机是什么意思

WP10发动机是指由潍柴动力股份有限公司生产的,排量为10升的柴油发动机。
WP10发动机构成: • WP10.500(160马力)

 • WP10.550(175马力)

 • WP10.380(240马力)

 • WP10.390(270马力)

 • WP10.5H330(280马力)

 • WP10.5H350(300马力)

 • WP10.5H380(320马力)

 • WP10.5H410(340马力)

 • WP10.5H430(360马力)

 • WP10.5H450(380马力)

 • WP10.5H480(400马力)

 • WP10.5H510(420马力)

 • WP10.5H540(440马力)

 • WP10.5H570(460马力)

 • WP10.5H600(480马力)
应用: • 重型卡车

 • 工程机械

 • 客车

 • 船舶

 • 发电机组

相关文章